Hvor går veien videre for Dynamics?

Vi begynner å få god erfaring med skybaserte tjenester. Spørsmålet er om reisen til skyen har svart til forventningene. Kan vi se konturene av det vi kan kalle Sky 3.0? Bo Hjort Christensen tar temperaturen på dagens forretningssystemer.

– På 60 tallet skrev Bob Dylan den ikoniske sangen «The Times They are a Changin´». En tittel som kan gjenbrukes som en relevant beskrivelse av den situasjonen vi alle befinner oss i. Systemplattformene endrer karakter, de blir rikere og mer granulerte. Det hviler derfor et stort ansvar både på partnere og ikke minst kunden, fordi begge parter må følge med i timen, forklarer Bo Hjort Christensen.

ERP-nestoren kommer til DynUG-konferansen i november for å innlede med temaet «Er himmelen blå over skyen? – et langtidsvarsel». Der stiler han spørsmål om all virak om nettskyen har svart til forventningene og om vi ser konturene av Sky 3.0.

– En åpenbar erfaring er at reisen til skyen ikke bare er et spørsmål om apper og teknologi, det påvirker også trekantforholdet mellom produsent, partner og kunde. Spillereglene endres og spørsmålet er: leverer partnerne på forventningene?

Det er er omfattende jobb å vurdere forretningsverdien av den kraftfulle innovasjonen som resulterer i en tsunami av nye Functions & Features – og nye teknologier.

– Mottaksapparatet må være godt rigget, for å si det mildt. Vi trodde reisen til skyen skulle bety forenkling når det kommer til systemforvaltning. Vi trodde vi skulle sveve på en blå sky, men slik ble det ikke. Som det stod i en kronikk i Aftenposten for et stykke tid tilbake: «Smerten kommer umiddelbart – gevinstene kommer på sikt», poengterer Christensen.

I tillegg til å være innleder vil han være til stede på konferansen og delta i ekspertpanelet som avslutter første dag.

Les hele agendaen og meld deg på her