Kom i gang med Centre of Excellence

Sliter du med forvaltning av Power Platform? Microsoft MVP Michael Roth leder en workshop som både dekker strategiske og generelle aspekter, samt tekniske aspekter. I løpet av 3,5 time vil du kunne installere og teste CoE Starter Kit og det som ligger under.

– Forvaltning skal gi et rammeverk for hvordan du skal bruke verktøy og tjenester, slik at de brukes på en måte som samsvarer med – og arbeider mot – organisasjonens mål. Målet er å sikre datasikkerhet og kompatibel bruk, muliggjøre effektivitet, og dermed gi brukerne mulighet til å jobbe bedre med verktøy og tjenester, forklarer Microsoft MVP Michael Roth.

Michael kommer til DynUG i mai for å lede en workshop om Centre of Excellence (CoE). Han vil dekke en rekke emner, snakke om sikkerhet, hvordan du ivaretar hverdagsutviklere og vise de mange mulighetene du har for å tilpasse CoE og bruke data til egne, administrative oppgaver.

– Ut fra definisjonen er forvaltning av Power Platform langt mer enn å installere Center of Excellence Starter Kit. Et sikkert, men likevel fleksibelt styringskonsept, er forankret i organisasjonskulturen og er til fordel for organisasjonens overordnede mål. Når det er sagt, tilbyr CoE et flott utgangspunkt for å lage et fullstack-styringskonsept som sikrer dataene dine, bistår de som lager løsningene dine, samtidig som mye av det administrative arbeidet automatiseres. I utgangspunktet kan vi si at CoE akselererer din Power Platform-styring.

Power Platform Governance dekker vanligvis følgende aspekter:

  • Grunnleggende tenant-innstillinger
  • Sikkerhet gjennom DLP-er og en miljøstrategi
  • Overvåking av generell bruk
  • Samsvarsprosess for utvikling av lavkodeløsninger
  • Muliggjøre hverdagsutvikling og pleie fellesskapet

– Det er tydelig at Microsoft sikter mot hverdagsutviklere. Derfor blir spesielt det siste punktet ofte oversett. I workshopen diskuterer vi Microsofts siste utvikling og hvordan det påvirker Power Platform admins liv. Alt dette må bygges inn i en overordnet strategi som samsvarer med organisasjonens mål. Vi begynner derfor å snakke om hvorfor styring og plattform, forklarer Roth.

Basert på dette kan du utvikle en strategi som får støtte fra CoE. Styring er en helhetlig del av IT-sikkerheten, tett knyttet til å pleie beslutningstakere, med tanke på overordnede organisasjonsmål, så vel som organisasjonskulturen.

– Mange forventer å kunne krysse av for problemet så snart de har installert CoE, men det er bare et støtteverktøy. Vi må legge arbeid i et styringskonsept, og CoE Starter Kit (det ligger i navnet) hjelper oss å begynne å tenke på det. Du må tenke på prosesser som gir mening for din spesifikke organisasjon. Vi kan da snakke om automatisering av admin- og styringsprosesser, sier Roth.

Workshopen vil foregå på engelsk. Merk at workshopen ikke dekker ALM Accelerator, siden det er et stort emne som krever sin egen workshop.

For å delta på workshopen må du ha:

  • Opprettet et eget produksjonsmiljø for CoE
  • Opprettet en bruker med en Power Platform-lisens og rollen som Power Platform Administrator (eller Global Admin)
  • Ha tilgang til Azure Portal

Det er plass til 12 deltakere. For påmelding send en e-post til lars@commonnorge.no