Frigjør tid med AI Builder

Industribedriften Framo benytter AI Builder og Power Automate på toppen av Microsoft Dynamics for å kategorisere og registrere forespørsler fra kunder som trenger reservedeler. Det frigjør verdifull tid og reduserer mengden manuelt arbeid.

Les mer

Bærekraft og lønnsomhet med Dynamics

I snart 15 år har Norsk Lastbærer Pool og Smart Retur arbeidet med strategier og konkrete løsninger som gjør at de i dag kan tilby fullverdige bærekraftsregnskap til kunder og offentligheten. De deler sine erfaringer under DynUG-konferansen i november.

Les mer

Bærekraft i verdikjeden

Det nye EU-direktivet CSRD vil stille omfattende krav til bærekraftrapportering gjennom verdikjeden som en del av European Green Deal. Bengt Rosing Borren forteller om hvilke verktøy Microsoft tilbyr som kan hjelpe deg, og samtidig skape nye muligheter.

Les mer

Rask og smidig utvikling hos DnB

Ved hjelp av Microsoft Power Platform har landets største bank sørget for rask og smidig utvikling av brukervennlige og kritiske forretningsapplikasjoner som blant annet bidrar til å automatisere manuelle arbeidsoppgaver. Under DynUG-konferansen deler de sine erfaringer.

Les mer