Frigjør tid med AI Builder

Industribedriften Framo benytter AI Builder og Power Automate på toppen av Microsoft Dynamics for å kategorisere og registrere forespørsler fra kunder som trenger reservedeler. Det frigjør verdifull tid og reduserer mengden manuelt arbeid.

– Ved vårt servicekontor i Rotterdam mottar vi daglig en stor mengde henvendelser fra kunder per e-post. Blant disse ligger nye forespørsler fra kunder som trenger reservedeler. Ved hjelp av AI Builder i Power Automate har vi lært opp en modell som kan kategorisere e-post, og basert på kategorien registrere nye forespørsler eller ordre, forteller reservedelsansvarlig Lotte Haug i Framo Nederland BV.

Bergensbedriften har vært ledende innen pumpesystemer for marin industri i mer enn et halvt århundre. I dag er de en del av industrikonsernet Alfa Laval. De benytter både Dynamics 365 Customer Engagement og Finance & Operations. Under DynUG-konferansen i november vil Haug sammen med Tonje Waasjø fra Innovit dele erfaringer med å bruke AI Builder og Power Automate for å kategorisere og registrere innkommende forespørsler.

– Alle nye forespørsler og ordre registreres i Microsoft Dynamics, før de plukkes opp av en saksbehandler. Vi har en målsetning om å bevare alle forespørsler innen 24 timer fra de er mottatt, så registreringen må skje raskt. Tidligere har dette vært manuelt og repetitivt arbeid som vi ønsker å automatisere. Det er også ressurskrevende og opptar kapasitet som vi kan bruke for å gi kundene våre raskere og bedre service.

Vil du vite mer? Les mer om agendaen og meld deg på her