Bærekraft og lønnsomhet med Dynamics

I snart 15 år har Norsk Lastbærer Pool og Smart Retur arbeidet med strategier og konkrete løsninger som gjør at de i dag kan tilby fullverdige bærekraftsregnskap til kunder og offentligheten. De deler sine erfaringer under DynUG-konferansen i november.

– For oss er bærekraft et veldig konkret begrep vi har jobbet med siden 2010. Vi har egenutviklede systemer på toppen av Microsoft Dynamics AX for å oppnå en størst mulig grad av gjenbruk ved optimaliserte reparasjoner og løpende vedlikehold, men er kontinuerlig på jakt etter fornuftige standardløsninger, forklarer IT-sjef Tom Romanich i Smart Retur.

Selskapet opererer i Danmark, Sverige og Norge og bruker digitale verktøy for å håndtere en milliardomsetning på tre- og plastpaller, samt diverse treemballasje.

– Tidligere mistet bransjen mange trepaller, med de kostnadene det medførte. På Europall-siden har vi i dag over 98 prosent gjenbruk av 30 millioner enheter årlig. Vi fordeler karbonavtrykket på alle kundene våre og viser konkret hvordan vi sparer miljøet. En kunde kom til oss med en kostnad på 22 kroner per pall i bruk, det har vi redusert til under en tredjedel, forklarer Romanich.

Han kom til Smart Retur fra selskapet Norsk Lastbærer Pool, som har kontorer i nabobygget på Fugleåsen. Begge selskapene fremstår som pionærer på aktiv bruk av Microsoft-teknologi for å dokumentere virksomhetenes faktiske påvirkning av klima og natur. Selv om det er to vidt forskjellige selskaper, har de områder de samarbeider sammen om og med Microsoft-partner Accigo.

– Vi har et unikt og miljøvennlig retursystem for lastbærere i dagligvarebransjen. Målet er å levere effektiv og enkel logistikk til kundene våre, samtidig som vi reduserer skadelige utslipp og ivaretar miljøet, forklarer IT-sjef Kim Louise Soleng i Norsk Lastbærer Pool (NLP).

Det er bransjeorganisasjonene DLF og DMF som hver eier selskapet. NLP leverer lastbærere som plastkasser og plastpaller. Ved hjelp av Microsoft Dynamics AX og system design har de etablert en sirkulærforretningsmodell i praksis.

– Ved å ta kontroll på hele livssyklusen til lastbærerne kan vi redusere prisen og samtidig øke lønnsomheten. Dette hadde vi ikke fått til i et større og mer rigid ERP-system, men med Axapta har vi fleksibiliteten vi trenger. Vi kan blant annet dokumentere hvor mange vi reparerer, gjenbruksgraden og regne ut CO2-belastningen de medfører, understreker Soleng.

Under DynUG-høstkonferanse vil Romanich og Soleng vise hvordan de jobber med bærekraft i praksis og dele sine erfaringer fra nesten 15 år med konkrete løsninger.

Les mer om konferansen og meld deg på her