Power Platform og DualWrite med D365 F&O

Måten vi integrerer data mellom Dynamics 365 F&O og Dynamics 365 Sales/CE endret seg fundamentalt da Microsoft lanserte DualWrite. MVP Johan Persson fra Engage Group snakker om Power Platform og DualWrite fra et F&O-perspektiv.

– Når Microsoft knytter Power Platform og Customer Engagement tettere mot Finance & Operations, vil Dataverse spille en sentral rolle. Selv om systemene fortsatt vil være separate, kommer DualWrite og virtuelle entiteter til å gjøre koblingen mer transparent for kundene, forteller Microsoft MVP og seniorspesialist Johan Persson hos Engage Group.

Han har over 25 års erfaring med forretningssystemer og jobber både med infrastruktur, Microsoft Dynamics og Power Platform. I tillegg lager han podkasten DynamicUpdate. Han kommer til Dynamics-konferansen 31. mai for å snakke om Power Platform og DualWrite fra et F&O-perspektiv.

– Først og fremst kommer jeg til å forklare konseptet og diskutere hva du kan forvente når du implementerer DualWrite, med fokus på prosessen, utfordringer og hvordan du får til et smidig oppsett. Jeg vil også gi noen tips og triks med tanke på feilsøking og løsninger.

DualWrite er en ut-av-boksen infrastruktur som gir nesten sanntids interaksjon mellom apper i finance & operations og customer engagement, tett integrert med Dataverse. Det gjør det mulig å synkronisere data om kunder, produkter, personer og operasjoner.

– Selv om det logisk er to databaser, kan du på en fleksibel måte mappe disse mot hverandre for å utveksle for eksempel kundedata. Endrer du telefonnummer eller e-post ett sted, så går det automatisk i den andre databasen. Samtidig kan du sette opp betingelser som ikke synkroniserer utvalgte felt, eventuelt om du trenger å transformere en felttype til en annen. Har du opprettet egne datamodeller kan du sette opp egne mappinger for dem, forklarer Persson.

Du finner hele agendaen her og melder deg på konferansen her