Agenda DynUG-konferansen mai 2023

PRAKTISK INFORMASJON OG PÅMELDING | AGENDA | ARTIKLER

Her finner du agendaen til konferansen i Oslo. Praktisk informasjon og påmelding ligger her.

Keynotes

I Microsoft-verdenen er AI gammelt nytt, men innovasjonen går raskt og vi står overfor nok et paradigmeskifte som vil få konsekvenser for din arbeidshverdag. Kristian Heim, leder for Microsoft Technology Center i Oslo, snakker om potensialet som ligger i kunstig intelligens og hvilke praktiske konsekvenser det kan få for deg.
Vår datadrevne hverdag krever god kontroll på hvor informasjonen flyter, hvem som har tilgang og hvor lenge den lagres. Dag Nyrud er direktør for Sikkerhet og Modern Workplace hos Microsoft Norge. Han gir deg en oversikt over aktuelle trusler, hvordan du bør møte dem og hva Microsoft kan tilby av sikkerhetsløsninger på Dynamics og Power Platform.

Workshops

Low Code Practice Lead og Microsoft MVP-er Ulrikke Akerbæk fra Itera kjører en halvdags workshop der du kan lære hvordan du utvikler applikasjoner raskere og enklere med Low code.

Dynamics Finance & Operations

Technical Specialist Manager Fredrik Sætre er en gjenganger hos DynUG. Han vil dra oss gjennom de siste nyhetene som har kommet i Microsoft Dynamics F&O og kikke litt i krystallkulen fremover.
MVP-er Kurt Hatlevik fra inspirit365 tar sammen med Fredrik Sætre for seg hvordan du blir mer effektiv ved å utnytte mulighetene for personalisering, navigering, filtrering og sortering i Dynamics 365. De vil også se på Rapporterings HUB, finans-tags, «En Dynamics, En Plattform» og Fast Track implementation portal.

Dynamics Business Central

Tradisjonsrike Norrøna er til stede i sju land og har en kompleks selskapsstruktur med kjøp og salg på tvers av kontinenter. Prosjektleder Christian Løfquist i Norrøna deler erfaringer med hvordan de har standardisert, automatisert og bygget opp Dynamics Business Central med logikk og funksjonalitet, samt hvordan de tenker strategisk med tanke på å samarbeide over landegrensene.
Betong- og industrikonsernet NOBI benytter Dynamics Business Central med Visual Registration System til å automatisere lønn i henhold til tariffavtaler ved å fange timer som skal til lønn, timer som skal til prosjekt og timer som skal faktureres på prosjekt. IT-sjef Thomas Sørensen deler erfaringer fra prosjektet.

Dynamics Customer Engagement

Senior specialist Tim Ervik hos Microsoft Norge deler som vanlig de siste nyhetene i Dynamics Customer Engagement og viser veien videre innen dette fagområdet.
Alexander Hansen og Ask Eirik Thorvaldsen fra Kristiania presenterer rekrutteringsteamets Omnichannel-løsning i Microsoft Dynamics CRM. Demonstrasjon av saksbehandling, chatbot, teams telefoni og veilederbooking. De viser også hvordan de har startet oppbyggingen av kunnskapsbasen som et oppslagsverk for studentambassadørene.
Prosjektleder Hanne Garm og produkteier CRM Marit Åsenden Handberg fra Kristiania presenterer hvordan de på tre år har gått fra innkjøp av CRM-system og valg av samarbeidspartner til implementering av Microsoft Dynamics CRM i perioden 2021–2023. De vil komme inn på prosjektorganisering, hvordan sikre at organisasjonen er involvert og informert underveis i utrullingen og hva de har lært i løpet av prosjektet. 
På oppfordring fra medlemmene gjentar vi suksessen fra konferanen i november og inviterer til Møt MVP-ene. Der stiller blant annet Malin Martnes, Guro Faller og Thomas Sandsør, tre av Norges beste ressurser på Dynamics 365 CE. Marianne Kim Brill er moderator og du kan stille spørsmål underveis.

Power Platform

Det skjer mye spennende på Power Platform for tiden. Vetle Ryen og Patricia Zemer fra Microsoft Norge tar for seg siste nytt innen de ulike applikasjonene som utgjør Microsoft Power Platform, og trekker også noen linjer fremover.

Våre sponsorer