Microsoft Fabric og Copilot i Power BI

Det kom en stor nyhet fra Microsoft i mai. Microsoft Fabric er en enhetlig analyseplattform som samler alle data- og analyseverktøyene som Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics og Power BI i ett enkelt enhetlig produkt.

Microsoft Fabric innebærer at alle data samles ett sted og det er sømløst integrert, slik at det kan brukes på de ulike verktøyene i plattformen. Du har en kopi som lagres i en «lake», forteller Hans Kristiansen i Capgemini.

Han er med og leder Power BI-workshopen under DynUG vårkonferanse 31. mai. Her blir de siste nyhetene på plattformen diskutert.

– Copilot er et et annet spennende tema, som vil spille sammen med Fabric. Det er kunstig intelligens som gjør at du kan generere ferdige rapporter basert på naturlig språk. Du kan for eksempel be om omsetningen på de ti største kundene siste kvartal, så får du det levert. Litt som å bruke Chat GPT.

Med stadig ny teknologi og ikke minst enorme framskritt innen AI er det viktig å holde seg oppdatert.

– Under workshopen vil vi kjøre en demonstrasjon av Microsoft Fabric og snakke løst rundt Microsoft Copilot, som dessverre ikke er offentlig så vi kan kjøre demo av den denne gangen, understreker Kristiansen.

Les mer om workshopen her