Bærekraft i verdikjeden

Det nye EU-direktivet CSRD vil stille omfattende krav til bærekraftrapportering gjennom verdikjeden som en del av European Green Deal. Bengt Rosing Borren forteller om hvilke verktøy Microsoft tilbyr som kan hjelpe deg, og samtidig skape nye muligheter.

– Både offentlige instanser, leverandører og kunder stiller krav om bærekraft. Nye lovkrav fra EU vil også gi nye utfordringer for norske bedrifter. Hva slags teknologi har vi som kan bidra til å løse disse utfordringene, spør senior cloud specialist biz apps og bærekraft Bengt Rosing Borren hos Microsoft Norge.

Han kommer til DynUG for å snakke om hvordan Microsoft bygger løsninger som kan hjelpe norske bedrifter til å imøtekomme nye krav og ligge i forkant. Det inkluderer EUs nye bærekraftdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

– I Europa vil nærmere 50 000 bedrifter bli rapporteringspliktige fra regnskapsåret 2024. Disse vil igjen kreve utslippstall fra sine underleverandører, så dette vil få store ringvirkninger. Samtidig må du stille spørsmålet hvordan dette kan by på nye muligheter og ny innsikt.

Kunstig intelligens vil naturlig være en del av det store bildet.

– Kunstig intelligens kan bidra til at du reduserer utslipp ved større innsikt i verdikjeden gjennom bedre analyser. Vi har rett og slett ikke full oversikt over alle mulighetene som åpner seg med kunstig intelligens, understreker Borren.

Gjennom foredraget vil han gi et overordnet bilde på hvordan du kan tilnærme deg bærekraftrapportering og hvordan ny teknologi kan bidra til å forbedre driften.

– Dette er en kontinuerlig reise og det vil stadig dukke opp nye utfordringer. Jeg vil vise verktøyene vi har i dag og avsløre litt om hva vi har på trappene, som kan gjøre fremtiden enklere for våre kunder.

Les mer om agendaen og meld deg på her.