Lærerik WMS-tur til Microsoft

I januar reiste åtte brukere fra fire medlemsbedrifter til Microsoft Development Center i København for å lære mer om Warehouse Management og dele erfaringer. Workshopen ble vellykket for alle parter. I mars inviterer Microsoft til en ny samling i Kongens by.

Initiative til workshopen kom fra Henrik Jacobs og Mirza Abdic hos Microsoft. Sistnevnte er Principal Program Manager for D365 Warehouse Management, og i løpet av dagen presenterte Abdic og hans team fremtiden for Microsofts lager- og logistikkløsninger. I retur fikk de viktige innspill fra brukerne.

– For vår del var turen veldig nyttig, både i møte med Microsoft og det å knytte relasjoner med andre kunder. Det er store fordeler ved å møte andre med samme utfordringer og dele erfaringer over bordet, forteller Håkon Engen, sjef for IT Forretningsløsninger hos Felleskjøpet Agri SA.

De var en av fire DynUG-medlemmer og Dynamics WMS-brukere som deltok.

– Turen var et kjempebra initiativ. Vi fikk dessuten mange gode diskusjoner, både med andre selskaper og internt i vårt eget selskap. Det er jo spennende å se hva Microsoft jobber med. Vi må rett og slett sette av tid til å se hvordan vi jobber og hvor vi går videre, sier Jørn Henriksbø, ERP Manager hos industribedriften Framo.

I tillegg til foredrag fikk kundene presentere sine egne løsninger. Det var kjærkomment for HTS BeSafe AS. Som de fleste selskapene stilte de med flere deltakere på turen.

– Det var fantastisk å kunne sitte ned med utviklerne til Microsoft og diskutere detaljer i en løsning vi faktisk bruker. Her møtte vi andre brukere som til daglig jobber med lager og logistikk, og som vet hvor skoen trykker, forklarer Supply Chain Manager Børge Blakkisrud hos barnestolprodusenten.

Bedriftene som deltok, hadde i ulik grad tatt i bruk systemet.

– Vi har ikke gått live ennå, men vi hadde stor nytte av å møte folkene bak WMS-løsningen til Microsoft og treffe folk med felles utfordringer, sier Jonny Vatne hos Kongsberg IT, som leverer ERP-tjenester til Kongsberg-konsernet.

Neste samling for profesjonelle brukere av Microsoft Warehouse Management blir i København 12. og 13. mars. DynUG vil bidra med å tilrettelegge for at deltakerne fra Norge kan samles og utveksle erfaringer. Ta kontakt hvis du er interessert i å være med. Merk: Du må bekoste reise og overnatting selv og bør jobbe som supply chain manager, warehouse manager eller være superbruker i tilknytning til WMS.