Erfaringer fra Oslo kommune

Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune bruker lavkode og Microsoft Fabric for å utvikle løsninger for fremtiden. Fagleder digitalisering Aleksander Lorentzen var nylig på Microsoft Fabric Community Conference i Las Vegas og delte erfaringer – i mai kommer han til DynUG-konferansen.

– Vår visjon er «sammen om løsninger». Her i bydelen jobber vi med utvikling av lavkodeløsninger, kombinert med en datadrevet tilnærming på tvers av fagområder i samarbeid med interne og eksterne partnere, velferdsaktører og virksomheter, forklarer Aleksander Lorentzen, Fagleder digitalisering, Bydel Gamle Oslo.

Han har lang erfaring i å utvikle og digitalisere offentlige prosjekter. Bydel Gamle Oslo er den nest mest folkerike i hovedstaden og kjennetegnes av mangfold og stor variasjon i levekår.

 – Vi ønsker å utnytte teknologi for å forbedre livskvaliteten for alle gjennom en kunnskaps- og datadrevet tilnærming til tjenesteutvikling. Det gjør vi i skjæringspunktet mellom teknologi, forretningsutvikling, mennesker og juss.

  Kommunen har tatt i bruk Microsoft Fabric og Power Platform for å realisere visjonen.

– Jeg kommer til å dele erfaringene vi har hatt med å benytte Microsoft-teknologi til å bygge løsninger sammen, og hvordan vi har tenkt for å få til dette på en best mulig måte, sier Lorentzen.

Les mer om konferansen og meld deg på her!