Håndter oppgaver med Power Automate

De fleste av oss har lister med oppgaver som skal utføres og ulike statuser på disse oppgavene. Ståle Hansen i CloudWay viser hvordan du kan hente oppgaver fra excel-ark inn i Planner, samt en kikk på hvordan du kommer i gang med Graph API.

Les mer

Dataverse åpner nye muligheter

Microsoft Dataverse gjør det enklere å samle data fra flere kilder i Power Apps, Power Automate, Power BI og Power Virtual Agents. Teknologi-ekspert Espen Stensaas hos Microsoft tar for seg mulighetene 9. mars.

Les mer