Slik lykkes du med CRM

CRM handler mer om kultur enn om IT. Under Dynamics CRM-fagdagen  gir Glasspaper og Peanuts sine beste råd for hvordan du lykkes. Stikkord er god forankring i ledelsen, enkelhet for brukerne, synliggjøring av gevinst og å skape entusiasme.

Les mer

ØK-IT 2015 oppsummert

Tilbakemeldingene fra deltakerne på ØK-IT Konferansen 2015 har vært overveldende positive. Her er et tilbakeblikk på foredragene som ble holdt tirsdag på vei til København.

Les mer

Vellykket fagtur til København

ØK-IT Konferansen 2015 i samarbeid mellom Common Norge og Microsoft-partner Peritus ble en vellykket tur både faglig og sosialt. Tilbakemeldingene fra både deltakere og arrangører er svært gode.

Les mer

Spennende nyheter i Dynamics CRM

En ny versjon av Microsofts populære CRM-løsning er ikke langt unna. Under ØK-IT Konferansen 2015 vil David Orlander fortelle om nyheter som tetter integrasjon mot Office 365, automatisk innsamling av data fra sosiale medier og fokus på mobile løsninger.

Les mer

Gode råd for et vellykket IT-prosjekt

2015-07-20 Stillum

Mange IT-prosjekter får store kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Du kan spare penger ved å planlegge bedre og ha gode kontrakter. Forretningsadvokat Grete F. Stilum kommer til ØK-IT konferansen 2015 for å fortelle hvordan.

Les mer