Førstehåndserfaringer med Dynamics 365

HTS Hans Torgersen & Sønn AS ønsket å samle ERP-løsningen på en plattform. Etter grundige overveielser falt valget på Microsoft Dynamics 365 fra Axdata. Under DynUG høstkonferanse kan du høre IT-ansvarlig Jostein Støen fortelle om erfaringene så langt.

Les mer

De første navnene til DynUG-konferansen

Dynamics Brukergruppe inviterer til fagkonferanse på Gardermoen 20. og 21. september. Blant foredragsholderne er ERP-nestor Bo Hjort Christensen, forretningsadvokat Grethe Funderud Stillum fra Brækhus Advokatfirma DA og Hans Kristiansen fra Cap Gemini.

Les mer

Dynamics fagkonferanse 2017

2016-09-09_gruppebilde

DynUG brukergruppen er godt fornøyd med tilbakemeldingene etter ØK-IT 2016, og har begynt planleggingen av neste års fagkonferanse i slutten av september. Arrangementet vil bli på det sentrale Østlandet, og de ønsker innspill fra brukerne på innholdet.

Les mer

Nok en vellykket fagtur til Danmark

2016-09-08_innofacator

Dynamics brukergruppen DYNUG var 30. og 31. august på fagtur til Microsoft i Danmark. Det ble et vellykket arrangement både faglig og sosialt. Brukergruppen er allerede i gang med å planlegge neste års arrrangement.

Les mer