Store besparelser med vareheis-integrasjon

Ved å installere seks vareheiser har grossisten Motor Part halvert plassbehovet, plukker tre ganger så mange varelinjer i timen og har økt effektiviteten vesentlig. Peritus har sørger for integrasjonen mellom EPR-løsningen Microsoft AX og styringssystemet til vareheisene.

Les mer

Hva er risikoen når dataene er i nettskyen?

Microsoft Dynamics 365 er en av mange applikasjoner som nå leveres skybasert, men har du god nok kontroll på eierskap, sikring og tilgang til data i skyen? Seksjonssjef Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet gir et overblikk over dagens risikobilde.

Les mer

Er du trygg på din ERP-fremtid?

Microsoft satser knallhardt på nettskyen, noe som får konsekvenser for både partnere og kunder. DynUG brukerkonferanse setter fokus på de store endringene mange må gjøre. Hør hvordan andre har løst sine utfordringer og møt likesinnede faglig og sosialt.

Les mer