Program vårkonferanser 2024

DynUG vårkonferanser 28. og 29. mai tar sikte på å tilby en teoretisk dag og en praktisk dag fordelt på Dynamics-porteføljen den ene dagen og Power Platform og Fabric den andre. Vi starter kl 08:50 tirsdag og er ferdige cirka kl 16:00 onsdag.

Meld deg på konferansen her | Praktisk informasjon| Artikler

Last ned programmet i PDF-format her (v7 tirsdag 10:30 – med forbehold om endringer og justeringer)

Business Central blir i Douglas i andre etasje, mens Scott Sewell holder sin sesjon i Avro i samme etasje.

Merk: Mirza Abdic er erstattet av Per Lykke Lynnerup både som foredragsholder tirsdag og workshopleder onsdag.

Workshopen «Segmentering, sentimentanalyse og datauttrekk med Dynamics 365 CE og AI-Builder» må dessverre avlyses.

Geir Lippestad, styreleder MediaLT AS
Universelt design skal ligge til bunn for alle IKT-løsninger. Styreleder Geir Lippestad i MediaLT AS forklarer sammen med fagsjef Magne Lunde regelverket, viser eksempler på hvordan du får til et godt universelt design og forteller hvorfor det kan gi deg flere kunder og mer effektive medarbeidere. Det kan rett og slett bli et konkurransefortrinn.
Lasse Brandt Petersen, Director Solution Architects, Columbus Danmark A/S
Applied AI and hyper automation using the breadth of Dynamics and the Power Platform. We will dive into samples ranging from simple powerful solutions that can be built in a day, to generative Large Language Models that redefine processes previously immune to change. The examples given will apply whether you are centered around CE, BC or F&O.
Andre Hellum, COO IT Konsern hos Veidekke Norge
Når du konstaterer at et Cyber angrep er i gang – er du godt nok forberedt? Andre Hellum tar for seg cybertrusselen fra et lederperspektiv. Hellum har lang fartstid fra blant annet Telenor, Oslo Børs, Wallenius Wilhelmsen Logistics og Veidekke. Han deler sine erfaringer fra scenen.

Nyheter, erfaringer og fagforedrag

Finance & OperationsBusiness CentralCustomer Engagement
Nyheter i D365 Finance & Operations v/Espen StensaasNyheter i D365 Business Central v/Aina GjøstølNyheter i D365 Customer Engagement v/Tim Ervik
Apotek 1 deler erfaringer med utrulling av F&O på 460 apotek
Norske apotekkjeder måtte tenke nytt da et felles fagsystem ble avviklet. Apotek 1 med sine rundt 460 apotek valgte Microsoft Dynamics F&O med tilhørende POS-system.
v/Ørjan Baardsen og Tor Einar Hofset
Da Oluf Lorentzen gikk opp i skyen med sin Business Central-løsning i april var det flere utfordringer som måtte løses. De viser noe av den viktigste funksjonaliteten de benytter i dagens løsning, presenterer sin forvaltningsstrategi og planer for veien videre – inkludert tanker om bærekraftregnskap.
v/Jarl Eirik Bærø og Hjørdis Bråten fra Oluf Lorentzen med Petter Eikrem fra Oseberg Solution
Landkreditt effektiviserte og moderniserte sine customer engagement-apps på bare fire måneder, inkludert skymigrering til D365 og AI-støttet epostautomatisering. Ved å innrette seg etter CRM-beste praksis og restrukturere interne prosesser, oppnådde de forbedret ROI gjennom økt effektivitet, dypere kundeinnsikt og forbedret samarbeid på tvers av konsernet. v/Gudbrand Olimb, CTO
Optimalisering av forretningsrutiner gjennom Elektronisk Rapportering i Dynamics 365 FO
Hvordan ta nytte av den innebygde elektroniske rapporteringsfunksjonen for å levere regulatoriske rapporter som SAF-T, MVA-deklarasjon, generering av e-faktura og integrere banktjenester. Level 200.
v/Alireza Eshaghzadeh, Microsoft Business Applications MVP og seniorkonsulent i Knowit
NEAS Konsern om innføringen av D365 Business Central i konsernet med gode stukturer. De deler erfaringer fra implementering i flere selskaper, utfordringer underveis og muligheter de ser ved Microsoft sitt økosystem for forretningsapplikasjoner.
v/Borgny Tveekrem Hatlestad og Bjarne Fure
The Demand planning app for Microsoft D365 Supply Chain Management
v/Denis Conway, Director of Growth & Product Management (AI ERP) Microsoft [IN ENGLISH]
Copilot i Business Central – hvilke funksjoner er tilgjengelig og hvordan får du forretningsverdi
v/Edvin Ørbog, Senior Manager Digital ERP hos BDO
Telenor Maritime er en global leverandør av mobile tjenester og kommunikasjonsløsninger offshore til land for maritim bransje, olje og gass via lange og komplekse verdikjeder. De benytter D365 CE til salgsutvikling og avansert femårig forecast. Ved hjelp av Power BI kan de se inn i krystallkulen med trendanalyser for produkter, kundesegmenter og markeder.
v/Ulf Duus Carlsen, digital forretningsutvikler Telenor Maritim og Arne Fossheim, seniorkonsulent Advania
Fagforedrag Warehouse Management
En dypere gjennomgang av ny og kommende funksjonalitet i D365 Supply Chain Management og hva det kan bety for din bedrift. Du kan stille spørsmål direkte til eieren av produktet.
v/Per Lykke Lynnerup, Senior Program Manager, Microsoft
Color Line har gått fra et systemfokus til et prosessfokus. Endringen krever eierskap til løsningen og mulighetene i forretningen. I tillegg endrer det på hvordan vi samhandler med våre partnere.
v/Tor Einar Pedersen
Fra workshop til live løsning på to uker med bruk av nocode/lowcode
For å spare manuelt arbeid når personer skal inn og ut av Forsprang-prosjektet, har Felleskjøpet i samarbeid med Evidi benyttet Power Pages som portal for opplæring og hjelp av ansatte. Onboardingsprosessene håndteres i D365 CE. Utvikling av app, saksbehandling og Power Automate har spart Felleskjøpet for mye tid. v/Sunniva Agathe Standerholen, Felleskjøpet Agri SA og Lars Ola Våltorp, Evidi

Workshops 10:00-15:00

Power BI / FabricPower Platform IPower Platform II
Scott Sewell kjører en heldags seanse om Microsoft Fabric
Lær hvordan du kommer seg fra tradisjonell Power BI over på Fabric-plattformen.Sewell viser hvordan du kan oppdatere store mengder data ved hjelp av pipelines, hvordan du rydder i dataene slik at rapporteringen blir bra og ikke minst hvordan du bygger gode rapporter. Merk: Dette er ikke en hands-on workshop. Foregår på engelsk.
Power Automate og Copilot Studio ved Fredrik Sætre
Den første workshopen tar for seg Power Automate. Lær mer om hvilke muligheter som ligger i dette verktøyet, som blant andre DynUG benytter når du melder deg på en konferanse.
Etter lunsj er tema Copilot Studio, tidligere Power Virtual Agent. Her kan du lære å bygge konversasjonelle grensesnitt til alle formål.
Model-Driven Apps på Power Platform ved Jan Løvfold og Trond Aarskog
Deltakerne introduseres for grunnleggende og avanserte konsepter, gjennom ekte eksempler på hvordan modelldrevne apper løser komplekse forretnings-utfordringer. Dette blir en fantastisk mulighet til å utforske kraften og potensialet i model-driven apps. Bli med på en sesjon med læring, innovasjon og nettverksbygging.

Sesjonene er parallelle. Meld deg på her!

Scott Sewell, Principal Program Manager
Principal Program Manager Scott Sewell fra Microsoft USA er en av verdens ledende ressurser på Microsofts forretningsløsninger. Med lang erfaring fra både Dynamics 365 og Power BI har han et godt overblikk over hele Microsoft-porteføljen. Vi gleder oss til han kommer til Norge. Les mer her! [IN ENGLISH]
Aleksander Lorentzen, Fagleder digitalisering, Bydel Gamle Oslo
Hvordan bydel Gamle Oslo, Oslo kommune bruker lavkode og Microsoft Fabric for å utvikle løsninger for fremtiden. Bydelens visjon er «Sammen om løsninger». Aleksander Lorentzen deler erfaringer fra en lav kode- og datadrevet tilnærming til brukersentrisk innovasjon og utvikling. Les mer her!
Else Tefre,  Senior Director Solution & Specialist Unit Norway
Med mer enn 25 års erfaring fra teknologibransjen og flere forretningssystemer, har Tefre overblikk og praktisk erfring fra en rekke prosjekter. Med seg har hun Yashoda Singh og Katinka Røise, Solution Specialist i henholdvis Data & AI, samt Modern Work og Copilot.

Nyheter, erfaringer og fagforedrag

Power BI / FabricPower Platform
Nyheter i Microsoft Fabric / Power BI
v/Lasse Arnesen, Microsoft Norge
Nyheter i Power Platform
v/Fredrik Sætre, Microsoft Norge
Bedre og raskere rapporter med copilot
CoPilot for Power BI gjør det enklere å produsere både rapporter og sammendrag ved hjelp av naturlig språk
v/Hans Kristiansen, Capgemini
Data Activator for the Power Platform
Dette er en spennende mulighet til å se hvordan Power Platform og Microsoft Fabric Data Activator kan benyttes for automasjon basert på endringer i data i Fabric Onelake v/Scott Sewell, Microsoft [ENGLISH]
Bedre kontroll over Fabric implementasjon
Trond Brande fra Soprasteria ser på de siste innovasjonene i Microsoft Purview og hvordan det lar oss ta kontroll over Data Domain, Data Products, Data Quality, OKR og generell helsetilstand på våre data – både i Fabric og fra et Enterprise perspektiv.
Hvorfor er det så mange CoPilot-er?
En gjennomgang av de ulike CoPilotene som finnes i Microsoft sitt økosystem v/Fredrik Sætre, Microsoft Norge.
Governance i Power BI
Hvordan jobbe med optimal governance og kunne håndtere dette med enkle midler og metoder for en organisasjon som ikke har store ressurser for utvikling og drift av PowerBI løsninger
v/Ivar Handal, Tolletaten
Hvordan løse hverdagsdigitalisering?
For å realisere strategien om bærekraftig og fremtidsrettet kraftforsyning, organiserer Statnett seg også som en produktorganisasjon der dedikerte team jobber med langsiktig verdiskaping og løsninger for organisasjonen. Noen ganger faller derimot behov mellom teamene, eller krever annen håndtering. v/Trond Grem Wold, Statnett og Philip Havig, Bouvet
Dynamics F&O – veien etter standardrapport
Leder data og analyse John Aage Tisløv og Jasintha Balasubramaniam rådgiver data og analyse hos Lyse presenterer selskapets økosystem for data og analyse, dagens løsning for Dynamics F&O rapportering og målbildet for forretningsanalyse for økonomi og finansfunksjonen.
Det beste fra Microsoft Build
v/Fredrik Sætre, Microsoft Norge.

Workshops 10:00-14:45

D365 F&O ID365 F&O IIBusiness CentralCustomer Engagement
Warehouse Management System i Dynamics F&O
I denne workshopen vil vi gå mer hands-on ned i Dynamics 365 Supply Chain Management for å lære tips og triks i WMS-
modulen, samt ha en aktiv interaksjon med Mirza Abdic fra produktgruppen i Microsoft.
v/Per Lykke Lynnerup, Senior Program Manager, Microsoft
Finance i Dynamics F&O I denne workshopen lærer du mer om hvordan du kan optimere dine finansielle operasjoner ved å utnytte mulighetene i Microsoft Dynamics D365 Finance. Du får en gjennomgang av den nyeste funksjonaliteten og de siste nyhetene innen kunstig intelligens og Copilot, samt en rekke gode tips og triks som gjør det enklere å strømlinjeforme prosesser og øke effektiviteten. 
v/Christian Cecconato og Åge Staff, KPMG

Workshop i bruk og oppsett av Dynamics 365 Field Service
Hvordan komme i gang med applikasjonen og scenarioet for å opprette og planlegge en arbeidsordre for å løse en kundes serviceforespørsel. Basisoppsett og oppsett av ressurser/servicepersonell for bruk på arbeidsordre til planlegging av disse
v/Geir Klungsøyr, ECIT Peritus
Bærekraftmodulen i Business Central
Hva er klart og hva er ønskene i markedet fra et lokalt perspektiv
v/Aina Gjøstøl, ansvarlig for Business Central hos Microsoft Norge

WMS i Business Central
Workshopen er lagt opp som en praktisk diskusjon om Warehouse Management i Business Central, med en gjennomgang av basis WMS versus lagerstyring, muligheter med håndskannere og litt om integrasjon med e-handelsløsninger. Det blir også vist enkelte eksempler live i BC.
v/Espen Kaasa, SKYWLKR
Copilot i Dynamics 365 Customer Engagement
Microsoft var først ute med Copilot i sine CRM-applikasjoner, og tusenvis av kunder bruker dette hver dag. I denne workshopen går vi gjennom hvordan du kommer i gang og hvordan du kan tilpasse Copilot til din bedrift og deres prosesser
v/O. Stian Lundquist og Daniel Aghajani, Microsoft

Sesjonene er parallelle. Endelige tider for workshops på Finance og Field Service er ikke helt klart ennå. Meld deg på her!