Agenda høstkonferanse 2023

Praktisk informasjon | Skjema for påmelding

Konferansen begynner kl 09:00 tirsdag 21. november og avslutter cirka kl 16:30 med påfølgende rebusløp og felles middag for de som ønsker det. Last ned pogram og praktisk informasjon i PDF-format her.

>> TIRSDAG 21. NOVEMBER

KEY NOTE: Fremtiden er AI-basert ERP. Med Dynamics 365 Copilot kan virksomheter og organisasjoner oppnå bedre innsikt, prosessere data eller automatisere prosesser ved bruk av vanlig språk. Alt på en trygg og sikker måte med dine data og forretningsregler. Sameer Verma er head of product Dynamics 365 Finance & Operations og leder utviklingen av D365 F&O. Han deler retningen for AI-basert ERP og sine tanker om hvordan du lykkes med AI.
KEY NOTE: AI på tvers av Microsoft plattformen – hvordan kan vi re-tenke bruken av kunstig intelligens? Ida Bergum, Head of Data Platforms hos Capgemini, snakker om muligheter for å komme raskt igang for å skape økt verdi på Microsofts økosystem og hvilket fundament som må være på plass for å kunne skalere, drive transformasjon og tenke nytt på tvers av verdikjeden ved bruk av AI.
D365 F&OD365 CEANALYSE OG LEDELSE
FAGFOREDRAG: Lagerhold og logistikk, Copilot og kunstig intelligens, produksjon, innkjøp, lagerstyring, handel, HR og prosjektstyring er noe av det Fredrik Sætre i Microsoft Norge vil snakke om når han oppsummerer de viktigte nyhetene i Dynamics 365 F&O. FAGFOREDRAG: Lanseringsbølge 2 for D365 CE gir nye og helt unike muligheter til å forbedre din forretningsdrift. Kunstig intelligens står sentralt i den nye generasjonen forretningsapplikasjoner. Tim Ervik fra Microsoft Norge ser nærmere på hva dette vil bety for markedsføreren, selgeren, kundeservicemedarbeideren og til syvende og sist kunden.FAGFOREDRAG: Alle snakker om Microsoft Fabric, men hva innebærer det egentlig? Trond Brande fra Sopra Steria tar oss gjennom de fundamentale byggeklossene i Fabric og eksemplifiserer hvordan Fabric lar oss tenke nytt og forenklet rundt datavarehus/rapportering, sanntids dataanalyse og data governance.
FAGFOREDRAG: Mirza Abdic, Program Manager for D365 Warehouse Management kommer for å snakke om den nye «Warehouse Managment Only»-løsningen som nylig ble lansert. Lær hva det kan bety for din bedrift og benytt muligheten til å stille spørsmål direkte til eieren av produktet. ERFARING: Norges største AutoPASS-utsteder Fremtind Service kommuniserer med 1,5 millioner kunder via Microsoft D365CE Marketing Automation. De er i en digital transformasjon. COO Richard Vogt deler erfaringer med valg av Microsoft-teknologi og MVP-testing med kald IP-adresse.ERFARING: Tolletaten samler styringsdata fra en rekke kilder, inkludert data via åpne API fra Statens Vegvesen og Statistisk Sentralbyrå. De bruker Power BI integrert i PowerPoint for å generere månedlige innsikts-rapporter for tolldirektøren. Dataanalytiker Ivar Handal deler erfaringer med å hente ut data fra DFØ sin API fra Unit 4 og SAP HR via Maskinporten for å produsere bedre innsikt og analyser.
FAGFOREDRAG: Demand Planner er en nyhet som vil hjelpe salgsorganisasjoner å jobbe med prognoser. Mirza Abdic viser hvordan flere vil kunne jobbe samtidig for å enkelt knytte seg til data fra flere datakilder, bygge kalkuleringsmodeller og jobbe med modeller i flere dimensjoner, før det kan importeres til det utførende leddet. Foredraget er på engelsk. ERFARING: Vegard Aune og Ruth Avila fra HMS-eksperten Skydda Norge AS forteller hvordan de har tatt i bruk Dynamics 365 CE med modulene Customer Service, Sales og Customer Insights – Journeys. Forbedringer i salgs- og markedsprosessene på tvers av avdelingene har gitt en vekst i kundemasse og omsetning på ti prosent.FAGFOREDRAG: Fra Power BI til Microsoft Fabric – hvordan aktiverer du plattformen i din virksomhet? FastTrack Recognized Solution Architect Hans Kristiansen gir deg en introduksjon til hvordan opprette et lakehouse, henter data, lager datasett og rapporter, samt publisere alt som en app til sluttbruker.
ERFARING: Implementering er en prosess som går over tid. For to år siden delte Change Manager Ann-Magrit Sommervold i industribedriften Dynea erfaringer med å velge Dynamics 365. Nå er hun tilbake for å snakke om hvordan det har gått, hva de har lært og hvor veien går videre.ERFARING: Sparebank1 Regnskapshuset Nord-Norge valgte Microsoft Dynamics 365CE for å støtte forretningsprosesser med minst mulig skreddersøm. De gikk live i mai 2023 og har så langt tatt i bruk prosjektmodulen og salgsmodulen. Regionssjef Terje Edelsteen Moen snakker om en kulturreise der de har forberedt organisasjonen gjennom flere år før teknologien ble tatt i bruk.FAGFOREDRAG: Årets heteste tema er helt klart kunstig intelligens. Hva bør du tenkte på for å utnytte Copilot best mulig med Dynamics 365 Finance & Operations (ERP)? Henrik Jacobs og Espen Stensaas gir deg et overblikk over hva som finnes, hva som er på vei og forteller hvordan du rigger deg for å ta bruk Copilot. Du får også noen tips og triks for å komme igang og viktige nyheter rundt Fabric og Synapse Link opp mot D365 F&O.
FAGFOREDRAG: D365-ekspert og MVP-er Kurt Hatlevik fra inspirit365 dykker ned i Copilot for Dynamics 365 Commerce og viser hvordan kunstig intelligens kan forenkle hverdagen for deg som produserer nettinnhold. FAGFOREDRAG: Dynamics 365 Marketing heter nå Dynamics 365 Customer Insights – Journeys. Det er ikke bare navnet som har endret seg. Outbound forsvinner, lisensene er endret og copilot har kommet til. O. Stian Lundquist [stepper inn for Malin Martnes] gir innsikt i hva løsningen byr på i ny drakt. ERFARING: Med NIS2-direktivet strammer EU inn kravene til IT-sikkerhet. Hvordan vil det påvirke norske bedrifter og kritiske applikasjon som Microsoft Dynamics 365? Chief information security offiser Marianne Due fra HTS Hans Torgersen & Sønn AS og avdelingsleder Marius Godager hos ECIT deler erfaringer fra hvordan de har jobbet med problemstillingen.

WORKSHOP: Business Appliations MVP-ene Thomas Sandsør og Ulrikke Akerbæk kjøre workshop på hvordan Copilot i Power Platform produkt for produkt, fra bakside, innside og utside. OBS! Starter kl 12:15!!!

Husk at du må være påmeldt konferansen for å delta på workshops.

Dagen avsluttes med paneldebatt, rebusløp på utstillertorget og felles middag på hotellet. Nettverksbygging i praksis, med andre ord.

>> ONSDAG 22. NOVEMBER

Onsdag 22. november begynner vi 09:00 og er ferdige kl 15:00.

KEY NOTE: Bengt Rosing Borren jobber med bærekraft og Microsoft Cloud hos Microsoft Norge. Han tar for seg hvilke Microsoft-verktøy du kan benytte for å ligge i forkant og ta kontroll på bærekraft i verdikjeden og møte utfordringer fra myndigheter, kunder og andre – som EU-direktivet CSRD.
KEY NOTE: Hva er Microsoft sin retning fremover og hvordan kommer den til å påvirke kundene? Seniordirektør for løsningsspesialistene i Microsoft Norge Else Tefre viser det store bildet og posisjonerer Microsoft i forhold til utfordringene kundene vil møte i årene fremover og hvordan Microsoft og partnerne kan hjelpe dem med optimalisering og automatisering.
D365 F&O OG BCD365 CEPOWER PLATFORM
ERFARING: I snart 15 år har Norsk Lastbærer Pool og Smart Retur arbeidet med strategier og konkrete løsninger som gjør at de i dag kan tilby fullverdige bærekraftsregnskap til kunder og offentligheten. De deler sine erfaringer under DynUG-konferansen i november.FAGFOREDRAG: Shit in, gir shit out – hvordan omstiller vi oss for GenAI? Microsoft MVP Guro Faller diskuterer hvordan du skal klargjøre ansatte, plattformene og prosessene dine for å ta kunne imøtekomme transformasjons-kraften i generativ AI raskest, best mulig og på en bærekraftig og ansvarlig måte. FAGFOREDRAG: Det har skjedd mye spennende med Microsoft Power Platform det siste halvåret. Fredrik Sætre fra Microsoft Norge snakker blant annet om Copilot, Power Apps, Power Pages, Power Automate, Power Virtual Agents og AI Builder.
ERFARING: Boligutviklerne Bakke AS tilbyr kundene å konfigurerer tilvalg til hus via tredjepartsløsningen eCon fra Experlogix. Informasjonen går direkte inn i prosjektenes varebehov og ordreflyt i Dynamics 365 F&O. Øyvind Monrad-Krohn, leder for IT og Digitalisering, deler deres erfaringer.ERFARING: Tim Sørensen fra Fagforbundet deler erfaring fra utviklingen av et digitalt verktøy for tillitsvalgte med Power Platform (data, portal, app og automatikk) og Azure B2C som base. Det vil gi dem innsikten og støtten de trenger, samt koble klubbene digitalt sammen med resten av Fagforbundet. ERFARING: Ved hjelp av Microsoft Power Platform har DnB sørget for rask og smidig utvikling av brukervennlige og kritiske forretningsapplikasjoner som blant annet bidrar til å automatisere manuelle arbeidsoppgaver.
FAGFOREDRAG: Hvilke muligheter har du med Dynamics 365 Business Central i kombinasjon med Power Platform, Copilot og Azure-tjenester? Eivind Giske og Andreas Bjørneby fra Byx Digital deler kunnskap og viser erfaringer fra flere kunder. ERFARING: Prosjektleder for CRM Hanne Garm hos Kristiania og Head of Information Security Helèn Devold hos Knowit forteller hvordan de har jobbet med å risikovurdere CRM, hvor viktig forankring og involvering av organisasjonen underveis er og hvordan de har rigget seg internt for å jobbe med GDPR fremover.ERFARING: Fiskeforedlings-bedriften Pelagia har tatt i bruk D365 F&O og økosystemet til Microsoft. Først på alle prosesser med PowerApps og PowerPages som frontend, deretter ved å bruke flow og integrasjoner for å automatisere. Til slutt en visualisering ved hjelp av PowerBI, Azure digital twin og selvfølgelig hva er en drøm uten litt AI for å formidle kunnskapen? CIO Frode Vatne og kollega Kristina Aalvik deler erfaringer.
ERFARING: Matleverandøren Matcompaniet benyttet lenge en onPrem Dynamics NAV-løsning. Salgssjef Christoffer Berve deler hvilke vurderinger de gjorde før de valgte en sky-basert Business Central-løsning for sin fremtidige ERP, kundehåndtering og nettbutikk.ERFARING: Hanne Garm hos Kristiania deler erfaringer fra Customer Insight Journeys. Hvilke kundereiser har de bygget i real time og hvilke utfordringer har de støtt på så langt? Hun deler erfaringer med Power Automate vs segmenter i kundereiser. Hvordan rigger Kristiania samtykkesenteret sitt og hva gjør de for å øke kompetanse internt for å ta i bruk løsningen?ERFARING: Industribedriften 
Framo benytter AI Builder og Power Automate på toppen av Microsoft Dynamics for kategorisere og registrere innkommende forespørsler fra kunder som trenger reservedeler. Deleansvarlig Lotte Haug vil sammen med Tonje Waasjø fra Innovit dele erfaringer fra prosjektet. 
ERFARING: Nord-Norske Zooca høster zooplankton, en av de største høstbare og fornybare marine ressursene i havet. Jan Erik Laagasken fra Protekt IT forteller hvordan selskapet har tatt i bruk D365 Business Central, Sales og Power BI for å få full kontroll over produksjon og salg til hele verden.ERFARING: Grønt Punkt sørger for at emballasje går i kretsløp. De har løftet seg opp på en felles Microsoft skyplattform med stort fokus på minimal skreddersøm. Ved hjelp av D365 CE håndterer de nå salg, kundeservice, marketing og medlemsmassen i ett grensesnitt. I tillegg bruker de D365 BC, Power Pages og Power BI. Lise Milett og Gro-Lisbeth Ness deler erfaringer fra prosessen.ERFARING: Hva kan en uke hurtig innovasjon med Power Platform egentlig gi av resultater? Seniorkonsulent Stine Granly fra Oslo Røde Kors vil samme med Power Platform-konsulent Wario Wario Waqo fra Bouvet vise hvilken verdier de har klart å skape på kort tid med metoden design thinking.

WORKSHOP: Hva er egentlig Microsoft Fabric? Hans Kristiansen, Paul Osuldsen og Trond Brande leder workshopen, som ved hjelp av rykende ferske erfaringer fra flere kunder gir en innføring i hva Microsoft Fabric er og et dypdykk i de mange mulighetene som følger med.

WORKSHOP: MVP Alireza Eshaghzadeh leder en workshop som viser hvordan du kan benytte forretningsdokumenter i Dynamics 365 FO & SCM for å generere fakturautskrifter i ulike formater.

Husk at du må være påmeldt konferansen for å delta på workshops.